Katarina WidholmJag heter Katarina och är född i Hälsingland.

Ord är väl egentligen mitt största intresse om man nu kan ha ord så.

Som intresse, alltså. Att läsa, smaka på, reflektera över och bygga med.

Jo – men jag väljer nog ändå ord om du frågar efter vad som intresserar mig.

Ord, alltså!